Loonadministratie

We zorgen voor een correcte loonverwerking en vormen een brugfunctie tussen u als werkgever en uw sociaal secretariaat.

  • aansluiting bij een sociaal secretariaat
  • doorgeven van in- en uitdiensten
  • registratie aan- en afwezigheden (¬†verlof- en ziekteregelingen )
  • maandelijkse loonverwerking voor uw arbeiders en/of bedienden
  • voorschotten
  • berekenen van premies & mobiliteit ( bv. PC 124 )
  • loonsimulaties
  • opvolging van loonbeslagdossiers
  • verloftellers bewaken